Zdravotní pojištění a dluhy

Jaké sankce mi hrozí, když nebudu platit zdravotní pojištění?
Zdravotní pojištění musí každý občan ČR platit ze zákona. Vznikne-li vám tedy u pojišťovny pohledávka, musíte jí co nejdříve zaplatit. Nutno upozornit, že vám naskakuje penále za dobu, kdy není pojistné zaplaceno buď zcela, nebo ve správné výši. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den!

Mohu zažádat o prominutí penále?
Můžete. Žádost o prominutí penále, musí být podána písemně nebo ústně u pracovníka některé z poboček zdravotní pojišťovny. Pokud o prominutí žádáte ústně, musí být žádost tímto pracovníkem zanesena do protokolu. Např. VZP o žádosti rozhoduje do 30, u zvláště složitých případů do 60 kalendářních dnů.

Mohu se odvolat proti platebnímu výměru?
Můžete. Každé odvolání řeší rozhodčí orgán, který je na pojišťovně nezávislý (jsou v něm i zástupci MZ, MPSV a MF). Odvolání však nezasíláte přímo této instituci, nýbrž jej podáváte prostřednictvím pojišťovny, která správní řízení zahájila a vystavila platební výměr. Proti rozhodnutí rozhodčího orgánu už odvolání není možné.

Mám povinnost platit zdravotní pojištění, i když nemám žádný příjem?
Musíte (to říká zákon). Pokud nejste po celý kalendářní měsíc v zaměstnaneckém poměru, podnikatel (OSVČ) ani za vás není plátcem pojistného stát, jste z hlediska zdravotního pojištění tzv. osobou bez zdanitelných příjmů. Toto je nutné nahlásit vaší zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Jak si můžu ověřit, jestli na zdravotní pojišťovně nedlužím?
Na každé pobočce vaší pojišťovny si můžete zažádat o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Toto vyučtování dostanete na počkání a bezplatně. Není potřeba vyplňovat žádnou žádost, jen předložíte svůj občanský průkaz. Např. VZP má přehled o platbách pojistného v aplikaci Moje VZP.

Může být na mne uvalena exekuce kvůli neplacené pojistného za dobu, kdy jsem studoval střední školu?
Za středoškolské studenty platí pojistné za zdravotní pojištění stát. Tuto skutečnost je nutné sdělit pojišťovně do 8 dnů. Většinou oznámení provede hromadně škola, primárně má ale oznamovací povinnost sám pojištěnec. Co se týká již nařízené exekuce, můžete podat návrh na její zastavení, a to do 15 dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvíte. Pokud jste prokazatelně byl v daném období řádným studentem, neměl byste vy osobně být dlužníkem za neodvedené platby na zdravotním pojistném. Nutno podotknout, že zdravotní pojišťovna vám může udělit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti až do výše 10 000 Kč.

Kde najdu úřední desku VZP?
Úřední desku najdete na každé pobočce VZP nebo na webových stránkách VZP zde.

Byl jsem vyřazen z evidence Úřadu práce. Musím si platit zdravotní pojištění?
Placení zdravotního pojištění musí i lidé bez příjmů a nezaměstnaní. Dokud jste v evidenci úřadu práce, platí za vás pojistné stát. Jakmile jste z evidence z nějakých důvodů vyřazeni, musíte konat, a to co nejdříve. V registru pojišťovny budete vedeni jako osoba bez zdanitelných příjmů a vždy do osmého dne následujícího měsíce musíte zaplatit zdravotní pojišťovně minimální pojistné.

Musím nahlásit změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli?
Povinnost každého zaměstnance je včas nahlásit zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny. Aby mohl peníze posílat na účet vaší nové pojišťovny. Když přechod k jiné pojišťovně zaměstnavateli včas neohlásíte, vznikne dluh a pojišťovna kvůli tomu zaměstnavateli vyměří penále. Nutno upozornit, že tento dluh zaměstnavatel může vymáhat po zaměstnanci, který mu včas nenahlásil změnu pojišťovny!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *