Živnostenský rejstřík

Co je a k čemu slouží živnostenský rejstřík?
Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje odbor živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Data živnostenského rejstříku naplňuje přes rozhraní IS RŽP (Informační systém Registru živnostenského podnikání) 205 živnostenských úřadů obcí s rozšířenou působností a 22 živnostenských úřadů některých městských částí Hlavního města Prahy. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje o živnostenských oprávněních a dalších údajů, souvisejících s provozováním živností. Úprava živnostenského rejstříku je obsažena v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Živnostenský rejstřík – vyhledávání podnikatele online