Registr neplatičů DPH

Víte o tom, že je na internetu registr neplatičů DPH? Finanční správa ČR doporučuje plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých plátců DPH. V tomto seznamu najdou firmy údaje o plátcích DPH, ale také o skupinách a identifikovaných osobách registrovaných k DPH.

V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 (detailnější informace viz. dodatek č. 2 k Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.) s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých plátců DPH – dostupný v Registru plátců DPH na internetových stránkách daňové správy nebo Daňovém portálu Finanční správy ČR, a to mimo další zejména v případech uplatňování nároku na odpočet daně při pořízení zdanitelného plnění.

Seznam nespolehlivých plátců DPH zde