Termínované vklady

Termínovaný vklad je typem spořicího účtu, který nabízí zhodnocení finančních prostředků. Toto zhodnocení je přitom vyšší, než je tomu u spořicího nebo běžného účtu, ale musíte se svých finančních prostředků na určitou dobu vzdát. Takže vyšší úroková sazba je pak odměnou za to, že bance na určitou, předem stanovenou dobu, poskytnete své peníze.

Základní princip termínovaných vkladů
Termínovaný vklad je vlastně určitým typem bankovního účtu, který garantuje určité zhodnocení finančních prostředků. Sjednává se na předem vymezenou dobu (zpravidla se jedná o jeden rok, dva roky, ale klidně i pět let). Přitom platí, že čím delší je tato vymezená doba, tím vyšší je i úroková sazba. Úroková sazba je taktéž sjednaná předem, ale může být pevná nebo proměnlivá:

· Pevná (fixní) úroková sazba je pevně stanovená na určité období (tzn. na měsíc, 1 rok, 5 let atd.).

· Proměnlivá (variabilní) úroková sazba se může měnit každý den, její výše se odvíjí od aktuálních podmínek na trhu.

Manipulace s vloženými peněžními prostředky
Po vložení finančních prostředků na termínovaný vklad, s nimi klient už nemůže dále disponovat. Nelze provádět vkladové ani výběrové transakce až do konce smluvního období. Po uplynutí smluvního období může klient začít se svými peněžními prostředky volně manipulovat – vybrat je, převést na jiný účet, vložit znovu na termínovaný vklad nebo jej investovat jinak.

Úroková sazba
Termínované vklady nabízí banky i družstevní záložny. Družstevní záložny nabízí obecně vyšší úrokovou sazbu než banky. Úroková sazba i jednotlivé podmínky má každá banka stanoveny podle svých vlastních podmínek. Výše úrokové sazby je samozřejmě závislá na tom, na jak dlouhou dobu termínovaný vklad sjednáte. Čím déle, tím vyšší úroková sazba. V podmínkách je taktéž minimální výše vložených finančních prostředků a opět platí, že čím více vložíte, tím vyšší je úroková sazba.

Druhy termínovaných vkladů podle délky trvání
Podle toho, na jak dlouho se svých peněz ve formě termínovaného vkladu vzdáte, se termínované vklady dělí na:

· Krátkodobé – trvá od několika dnů až po jeden rok.

· Střednědobé – jsou v období od jednoho roku až po tři roky.

· Dlouhodobé – trvá od čtyř let a déle.

Srovnání termínovaných vkladů
Vzhledem k variabilitě termínovaných vkladů je dobré si před vložením svých peněžních prostředků na jeden účet, termínované vklady srovnat. Jedině srovnáním termínovaných vkladů zjistíte, která banka má ty nejlepší podmínky pro vás. Zajímejte se nejen o výši úrokové sazby, ale také o případné podmínky předčasného ukončení termínovaného vkladu, poplatky za zřízení a vedení účtu a veškeré další náklady, které se k účtu vážou. Nezapomeňte taktéž porovnávat i produkty v rámci jedné banky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *