Jak na oddlužení – osobní bankrot?

Dlužíte na koho se podíváte? Nevíte jak z dluhů? Hrozí vám exekuce? Pokud chcete vyřešit dlouhodobé finanční problémy, tak můžete insolvenční soud požádat o oddlužení – osobní bankrot.

Kdo může požádat o osobní bankrot?

O oddlužení – osobní bankrot může požádat insolvenční soud nepodnikající fyzická osoba, která má nějaký příjem (zaměstnanecký poměr, dohoda o prevedení práce, apod.), která nezvádá splácet své dluhy. Tato osoba nesmí mít záznam v rejstříku trestů (zejména záznam v souvislosti s majetkovou trestnou činností).

Osobní bankrot jen za určitých podmínek!

Osobní bankrot má samozřejmě své podmínky. Především dluhy musí vzniknout v osobním životě (nesmí se jednat o dluhy z podnikatelské činnosti) a na území České republiky. Po dobu splátkového kalendáře musí dlužník vykonávat výdělečnou činnost. Je důležité, aby dlužník měl takový příjem, který pokryje min. 30 % dlužné částky. Při osobním bankrotu se dlužník zavazuje splácet své závazky po dobu 5 roků.

člověk

Jak vyhlásit osobní bankrot?

O oddlužení můžete požádat insolvenční soud. Soud zpravidla požaduje od dlužníka přehled o jeho příjmech, majetku, souhlas partnera, zda má trvalé zaměstnání, apod. Rozhodnutí soudu je vždy individuální a soud přihlíží mj. k „solidnosti“ dlužníka. Pokud soud schválí oddlužení, tak dlužník je také povinen 2x do roka (vždy k 15. lednu a k 15. červenci) předložit soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru, přehled svých příjmů za předchozích 6 měsíců.

Je potřeba si uvědomit, že pokud požádáte o oddlužení, tak není cesty zpátky! Nelze pozdějí říct Já jsem si to rozmyslel

O jaké dluhy se může jednat?

Pokud chcete požádat soud o odlužení, tak pohledávky mohou vzniknout z bankovních i nebankovních úvěrů, povoleného přečerpání u banky – kontokorenty, půjček od fyzických osob, kreditních karet, z pohledávek na finančním úřadě, Správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, atd. Může se jednat i o pohledávky za telefonní služby, nájemé…

Oddlužení bez zástavy

Oddlužení lze uskutečnit se zástavou (nemovitost, apod.) nebo bez zástavy (osobní bankrot), anebo kombinovaně. Lidem, kteří nemají nemovitost, kterou by mohli ručit, je určeno oddlužení bez zástavy.

Pozor na oddlužovací agentury – lichváře!

Internet, tisk… je plný nabídek oddlužovacích agentur, kteří nabízejí zprostředkování osobního bankrotu. V mnoha případech tyto agentury zprostředkovávají i různé půjčky a úvěry. Oddlužovací agentury nabízejí zprostředkování dohody s věřiteli. Jenže za měsíční poplatek! A to má v mnoha případech za následek to, že dlužník se dostane ještě do většího zadlužení. Je potřeba si uvědomit, že oddlužovací agentura se stává podpisem smlouvy s klientem jeho novým věřitelem.

Hodně oddlužovacích agentur jsou pouze kamuflážovaní lichváři, kteří spoléhají na zoufalost dlužníků! V podstatě se jedná o lidské hyeny, které parazitují na lidském neštěstí.

1 komentář k příspěvku “Jak na oddlužení – osobní bankrot?

  1. V minulosti jsem se hodně zadlužila. Myslela jsem si, že díky půjčkám musím mít všechno. Až byla situace neúnosná (neměla jsem na splátky), tak jsem prostřednictvím advokáta požádala o osobní bankrot. Soud vyhověl. Nikdy bych se už tak nemyslně nezadlužila. Byla to pro mě velká životní zkušenost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *