Penzijní připojištění

Penzijní připojištění má poskytnout finanční podporu v důchodovém věku. Penzijní připojištění není totéž co důchodové pojištění, je to způsob spoření, který je součástí třetího pilíře důchodového spoření. Součástí tohoto spoření je také státní příspěvek a možnost odečíst si část svých příspěvků z daní.

Státní příspěvek
To, čím se penzijní připojištění tak liší od běžného spoření, je možnost získat státní příspěvek. V rámci penzijního připojištění si každá osoba měsíčně přispívá určitou peněžní částku (dle svých možností a svého uvážení). Na státní příspěvek má nárok osoba, která přispívá na penzijní připojištění částkou minimálně 300 Kč. Jednou za rok je k celkové částce navíc započten výnos ze zisku Transformovaného fondu.

Výše státních příspěvků
Maximální výše státního příspěvku je 230 Kč měsíčně. Získá ji ten, kdo vkládá měsíčně částku minimálně 1 000 Kč. Výše státního příspěvku je přímo úměrná výši měsíčně vložené částky – pokud osoba vkládá pravidelně 300 Kč, získá 90 Kč + 20 % z vkladu nad 300 Kč navíc jako státní příspěvek. Pokud vkládá 400 Kč, státní příspěvek už je 110 Kč a 28 % z vkladu nad 400 Kč. S vyššími částkami se státní příspěvky zvyšují, a to až do maximální výše 230 Kč.

Příspěvek zaměstnavatele
Taktéž zaměstnavatel se může zapojit příspěvkem do penzijního připojištění svého zaměstnance. Může si to odečíst z daní a z hlediska daní je to navíc výhodnější, než kdyby o stejnou částku zvýšil zaměstnancův plat. Státní příspěvek se ale vypočítává pouze z výše vkladu, kterou učiní sám zaměstnanec.

Jak často přispívat?
Ačkoli bylo řečeno, že penzijní připojištění spočívá na měsíčních příspěvcích, je možné tyto příspěvky posílat jednorázově za celý rok, nebo půlročně či čtvrtletně. Pokud si ve smlouvě se svou bankou sjednáte, že měsíční příspěvek do penzijního připojištění bude 1000 Kč, pak za rok musíte vložit na účet 12 000 Kč – a je jedno, v kolika splátkách tak učiníte.

Jak jsou úspory vypláceny?
Peníze si můžete vybrat několika způsoby:

· Výsluhová penze – takto si můžete vybrat až 50 % celkové naspořené částky, ale až po 15 letech spoření. Může být vyplacena jednorázově, nebo jako měsíční renta. Nemusí být ale ve smlouvě s bankou sjednána. Druhou polovinu pak tvoří výplata ve formě starobní penze.

· Starobní penze – je základním způsobem výplaty penzijního připojištění. Aby mohly být peníze z penzijního připojištění vyplaceny, musí klient dosáhnout minimálního věku 60 let a spořit minimálně 60 měsíců. Starobní penze může být vyplacena jednorázově nebo jako měsíční renta.

· Invalidní penze – takto může být penzijní připojištění vybráno po prokázání plného invalidního důchodu.

· Pozůstalostní penze – vyplácí se pověřené osobě, kterou si klient stanovil ve smlouvě, a to až po zaplacení 36 měsíčních splátek.

Srovnání penzijního připojištění
Vzhledem k tomu, že každá banka nabízí trochu jiné zhodnocení vkladu penzijního připojištění (zhodnocení se zpravidla pohybuje od 1,5 % p.a. po 2,7 % p.a.), vyplatí se srovnání penzijního připojištění. Protože na penzijní připojištění si přispíváme poměrně dlouhou dobu, může jít ale o markantní rozdíly v konečné naspořené částce.

Například při měsíčním příspěvku 500 Kč na penzijní připojištění bude pro osobu narozenou v roce 1990 konečná částka 414 205 Kč při úrokové sazbě 2,7 % p.a., ale 332 994 Kč při úrokové sazbě 1,5 %. To znamená rozdíl okolo 80 000 Kč. A to už je pořádná částka. Proto se vyplatí srovnat si jednotlivá penzijní připojištění předem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *